Husvagnsteknik

Reparationstekniker

Att reparera ett hål/buckla eller intryckning i plåten går att göra. Ofta byts hela plåten ut vilket får till följd att husvagnen ökar något i vikt och att risken för ett framtida läckage ökar. Att reparera skadan istället är bra på alla sätt, det blir ett mindre ingrepp i husvagnen samtidigt som det är ett miljöbesparande alternativ.

Kvalitén och finish på reparationen blir att jämföra med en oskadad yta.

Så här kan en skada se ut1: Så här kan en skada se ut

Renslipning av ytan2: Renslipning av ytan

Uppriggning av vakuumplattor3: Uppriggning av vakuumplattor

Avgjutning av yta med samma struktur som där skadan är4: Avgjutning av yta med samma struktur som där skadan är

Avgjutningen5: Avgjutningen

Fyllning med fyllningsmassa6: Fyllning med fyllningsmassa

7: Justering av kanter efter gjutningen

Grundning8: Grundning

Lackering9: Lackering

Färdiglackerad yta10: Färdiglackerad yta